Impacte mediàtic del 16 d’octubre de 2018

Recull de les informacions sobre Pobresa Zero – Justícia Global recollides als mitjans de comunicació amb motiu del Dia Mundial de l’Alimentació, 16 d’octubre, i del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, 17 d’octubre

Premsa, agència i online