Ple d’emergència social | Aparicions a mitjans

Recull de les informacions sobre Pobresa Zero – Justícia Global recollides als mitjans de comunicació en relació al Ple d’emergència social (9 i 10 de març de 2016).

Premsa, agències i online,

Ràdio

Televisió