Impacte mediàtic del 17 d’octubre de 2016

Recull de les informacions sobre Pobresa Zero – Justícia Global recollides als mitjans de comunicació amb motiu del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, 17 d’octubre

Premsa, agències i online

Ràdio

Televisió